Español | Contacta con nos
NOVAS DE OUTES

O CONCELLO DE OUTES INFORMA

[19/12/2014] A Xunta de Galicia a través da Consellería de Traballo e Benestar publicou unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 4 de decembro de 2014 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Convocadas unidades de competencia das cualificacións profesionais de: 

 • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2)
 • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2)
 • Servizos para o control de pragas (SAG028_2)
 • Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3)
 • Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2)
 • Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2)
 • Información xuvenil (SSC567_3)
 • Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2)
 • Transporte sanitario (SAN025_2)

Para máis información poden consultar as páxinas web:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141204/AnuncioCA05-271114-0007_gl.pdf

http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional

ou contactar coa orientadora laboral no teléfono 981 851 094 ou ben na Rúa da Capela nº 13, 1º andar.


PROGRAMACIÓN DE NADAL 2014

Axenda local

[17/12/2014] O Concello de Outes deséxavos a todos unhas felices festas e convídavos a participar nas actividades programadas para este Nadal, que farán as vacacións máis amenas, especialmente aos máis pequenos da casa.

Decoramos o centro
Os días 18 e 19 de decembro de 17.30 a 19:30h na Casa da Cultura. Actividade de portas abertas para tódolos públicos.

Visita de Papá Noel
O 19 de decembro Papá Noel visitará o P.A.I. e os colexios de Outes.

Programa de conciliación familiar nas vacacións

 • Luces, cámara…acción!: Stopmotion
  Rapazada de 8 a 12 anos. Os días 22, 23, 26, 29 e 30 de decembro e 2 de xaneiro de 10:30 a 13:30 h na Casa da Cultura.
 • Un soño de Nadal
  Nenos e nenas de 3 a 7 anos. Os días 22, 23, 26, 29 e 30 de decembro e 2 de xaneiro de 10:30 a 13:45 h no baixo do Centro Social.

Cine de Nadal. Na Casa da Cultura ás 17:30h

 • Luns 22 de decembro: Lluvia de albóndigas 2
 • Martes 23 de decembro: Turbo
 • Venres 26 de decembro: Aviones 2: equipo de rescate
 • Luns 29 de decembro: Cómo entrenar a tu dragón 2
 • Martes 30 de decembro: Futbolín
 • Venres 2 de xaneiro: Río 2

Festa infantil de Nadal
Con inchables. No pavillón municipal da Serra. O 28 de decembro de 17:00 a 20:00 h

Música no Nadal

 • Actuación da Banda de música Municipal de Outes.O 26 de decembro ás 20:00 h na Casa da Cultura.
 • Actuación dos grupos folclóricos municipais. O 27 de decembro ás 20:00 h na Casa da Cultura.

Cabalgata de Reis
O 5 de xaneiro os Reis Magos visitarán Outes. A Cabalgata de Reis sairá ás 18:00 horas da Praza do Bosque e recorrerá as principais rúas da Serra.


ANUNCIO: APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 19/2014 - TRANSFERENCIA 5/2014

[03/12/2014] Rematado o trámite de información pública do expediente de modificación de crédito 19/2014, transferencia de crédito 5/2014, aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria do 30 de outubro do 2014, sen que teñan presentadas alegacións, consonte aos artigos 177.2 e 169.1 do texto refundido da Lei das facendas locais (TRLFL), aprobado por Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, enténdese definitivamente aprobado.

Ver anuncio completo


ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DA CORPORACIÓN PARA O EXERCICIO 2015

[03/12/2014] O Pleno do Concello de Outes, na sesión extraordinaria do 27 de novembro do 2014, aprobou inicialmente o orzamento xeral da Corporación para o exercicio 2015.

Consonte os artigos 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLFL) e 20.1 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, o orzamento inicialmente aprobado queda exposto ao público, polo período de quince días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente na Secretaría Xeral do Concello e presentar, no seu caso, as reclamacións que consideren oportunas.

Se durante o devandito prazo non se presentaran reclamacións, o orzamento entenderase definitivamente aprobado e deberá publicarse, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, segundo dispón o artigo 169.3 do TRLFL e o artigo 20.3 do RD 500/1990, de 20 de abril.

Outes, 28 de novembro do 2014
O ALCALDE

Asdo. Carlos E. López Crespo


APERTURA DE PRAZO PARA ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS OU NOVAS INCORPORACIÓNS EN DIVERSAS CATEGORÍAS DA EMPRESA PÚBLICA SEAGA

[28/11/2014] A empresa pública de Servizos Agrarios Galegos S.A (SEAGA) abre o prazo para actualización de méritos e tamén para novas incorporacións nas categorías que se relacionan a continuación:

 • Enxeñeiro/a de Montes
 • Enxeñeiro/a Técnico Forestal
 • Enxeñeiro/a Agrónomo
 • Enxeñeiro/a Técnico Agrícola
 • Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos
 • Enxeñeiro/a Técnico de Obras Públicas
 • Arquitecto/a
 • Arquitecto/a Técnico
 • Capataz/a
 • Xefe/a de Brigada
 • Maquinista – condutor
 • Peón/a Especialista
 • Peón/a
 • Oficial Administrativo/a
 • Auxiliar administrativo/a

Prazo: Dende o 1 ata o 22 de decembro (ambos inclusive)

Máis información: http://www.epseaga.com/ofertas_emprego.php
Ou ben contactar coa orientadora laboral:
Rúa da Capela nº 13 - 1º andar (Outes)
Teléfono: 981 851 094

 

 
 
Axenda local
 
Taboleiro de anuncios
 
Perfil de contratante
 
Teléfonos de interese
 
Descarga de impresos
 
Facebook: Outes, cultura e mocidade
 
Sede electrónica do Concello de Outes
 
Centro náutico
 
Contacto directo
 
Outes a un clic
 
Asociacións
 
Punto limpo
 
O tempo en Outes
 
O tempo en Outes
 
galeguizargalicia.tv
 
NO HATE
 
Premio de historia medieval
 
© CONCELLO DE OUTES | Aviso legal