Español | Contacta con nos
NOVAS DE OUTES

MONITORES DE TEMPO LIBRE: RECTIFICACIÓN DA ACTA DE PUNTUACIÓNS DAS ENTREVISTAS

[03/07/2015] O Concello de Outes publica un anuncio coa rectificación da acta de puntuacións das entrevistas de monitores de tempo libre para a campaña de verán 2015.

Ver anuncio


ANUNCIO: BRIGADA DE OBRAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2015

[02/07/2015] O Concello de Outes publica o anuncio coa orde e datas das entrevistas aos aspirantes a operarios de brigada de obras da campaña de verán 2015.

Ver anuncio


MONITORES DE TEMPO LIBRE: ACTA DO TRIBUNAL CALIFICADOR

[01/07/2015] O Concello de Outes publica a acta do tribunal calificador de selección de monitores de tempo libre para a campaña de verán 2015, coa puntuación final de cada candidato.

Ver acta


ANUNCIO: SELECCIÓN DE 1 OFICIAL DE 2ª E 2 PEÓNS PARA BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS FINANCIADA POLO DEPUTACIÓN PROVINCIAL

[01/07/2015] O Concello de Outes publica o anuncio co listado das puntuacións finais da selección de 1 oficial 2ª e 2 peóns para a brigada de obras e servizos municipais financiado pola Deputación da Coruña.

Ver anuncio


BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: ACTA DO TRIBUNAL CALIFICADOR

[30/06/2015] O Concello de Outes publica a acta do tribunal calificador de selección para a brigada de prevención e defensa contra o lume forestal, co listado de admitidos e excluídos despois da proba física e coa convocatoria para a entrevista.

Ver acta


ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN. AGOSTO 2015

Axenda local

[30/06/2015] Aberto o prazo para a inscrición nas actividades de animación nas parroquias previstas para o mes de agosto.

Máis información


MONITORES DE TEMPO LIBRE: ACTA DO TRIBUNAL CALIFICADOR

[25/06/2015] O Concello de Outes publica a acta do tribunal calificador de selección de monitores de tempo libre para a campaña de verán 2015, coas puntuación de cada candidato e as datas das entrevistas.

Ver acta


SOCORRISTAS: ACTAS DO TRIBUNAL CALIFICADOR

[25/06/2015] O Concello de Outes publica as actas do tribunal calificador para contratar un socorrista para a campaña de verán 2015.

Ver acta de avaliación de méritos

Ver acta de avaliación de entrevistas


LISTADO DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS: BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL

[24/06/2015] O Concello de Outes publica o listado de admitidos e excluídos na convocatoria para contratar unha brigada de prevención e defensa contra o lume forestal.

Ver lista para o posto de capataz

Ver lista para o posto de peón condutor

Ver lista para o posto de peón


BASES DE SELECCIÓN DE  PERSOAL DOCENTE E ALUMNOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO "RURAL OUTES 2015"

[24/06/2015] O Concello de Outes publica as bases de selección de  persoal docente e alumnos do obradoiro de emprego "Rural Outes 2015".

Ver bases


LISTADO DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS: BRIGADA DE OBRAS

[23/06/2015] O Concello de Outes publica a lista de admitidos e excluídos para a contratación de operarios de brigada de obras.

Ver lista


ANUNCIO DA CONVOCATORIA DE MONITOR DE VELA

[23/06/2015] En Outes, o 22 de xuño de 2015, o Sr. alcalde do Concello, D. Carlos E. López Crespo, dita a seguinte resolución:

Como a única candidata admitida á convocatoria para contratar un monitor de vela é Da. Mª Leticia Costas Juliani, DNI nº 45 958 972 G, por carecer os outros candidatos dos requisitos esixidos,

RESOLVO

contratar como monitora de vela da tempada de verán 2015 a Da. Mª Leticia Costas Juliani, DNI nº 45 958 972 G, polo tempo e nas condicións sinaladas na convocatoria.

Outes, 22 de xuño de 2015.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo


LISTADO DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS: SOCORRISTAS E MONITORES DE TEMPO LIBRE

[22/06/2015] O Concello de Outes publica a lista de admitidos e excluídos da segunda convocatoria de socorristas e dos monitores de tempo libre.

Ver lista


ANUNCIO DE ACORDOS PLENAIROS

[19/06/2015] O Concello de Outes publica os acordos adoptados no Pleno da Corporación, na sesión do 18 de xuño de 2015, relacionados coa delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local e os cargos con dedicación exclusiva e a súa retribución, e indemnizacións e asistencias dos membros da Corporación.

Ver anuncio


ACTA DO TRIBUNAL CALIFICADOR PARA CONTRATAR UN MONITOR DE PIRAGÜISMO (CAMPAÑA DE VERÁN 2015)

[18/06/2015] O Concello de Outes publica a segunda acta do tribunal calificador para contratar un monitor de piragüismo para a tempada de verán 2015.

Ver a acta


ACTIVIDADES DE VERÁN 2015

Axenda local

[18/06/2015] O Concello de Outes oferta unha serie de actividades culturais, deportivas, de educación familiar e do centro social para os meses de verán.

Descargar folleto

Descargar folla para a inscrición en actividades deportivas


ANUNCIO DA CONVOCATORIA DE MONITOR DE VELA

[18/06/2015] Por resolución ditada no día de hoxe, o Sr. alcalde D. Carlos E. López Crespo decidiu:

“Por medio dunha resolución do 16 de xuño último aprobouse a lista de candidatos admitidos e excluídos na convocatoria de contratación de monitor de vela. Con posterioridade, recibiuse neste Concello a solicitude de Da. Mar Sánchez Fraga, presentada no prazo sinalado para iso. Trala análise da documentación achegada,

RESOLVO

Declarar inadmisible a antedita solicitude de participación por carecer a candidata da titulación esixida de monitora de vela.”

Outes, 18 de xuño de 2015.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo


ANUNCIO: CONSTITUCIÓN DO GOBERNO MUNICIPAL

[16/06/2015] O Concello de Outes publica o anuncio de constitución do goberno municipal.

Ver o anuncio


ACTA DO TRIBUNAL CALIFICADOR PARA CONTRATAR UN MONITOR DE PIRAGÜISMO (CAMPAÑA DE VERÁN 2015)

[16/06/2015] O Concello de Outes publica a primeira acta do tribunal calificador para contratar un monitor de piragüismo para a tempada de verán 2015.

Ver a acta


CONTRATACIÓN DE CATRO SOCORRISTAS E SEGUNDA CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN SOCORRISTA (CAMPAÑA DE VERÁN 2015)

[15/06/2015] Trala convocatoria ordinaria para contratar cinco socorristas da tempada de verán/2015, queda unha vacante porque só catro dos aspirantes reúnen os requisitos inicialmente esixidos. Por esa razón, á parte de contratar a eses catro admitidos, é preciso realizar unha segunda convocatoria na que se suprime o requisito a autorización federativa para o manexo de embarcacións a motor (titulín).

Ver a resolución completa


SOCORRISTAS: LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

[15/06/2015] O Concello de Outes publica a lista de admitidos e excluídos para a contratación de cinco socorristas.

Ver a resolución completa


CAMPAMENTO URBANO 2015

Axenda local

[15/06/2015] Do 13 ao 24 de xullo celebrarase no Concello de Outes o XIX Campamento Urbano.

As idades dos/as participantes están comprendidas entre os tres(escolarizados/as) e os dezaseis anos, e o campamento base será no CEIP de A Serra de Outes.

O prazo de inscrición será do 15 de xuño ao 6 de xullo e farase na Casa da Cultura de Outes.

Descargar folleto


ANUNCIO CONVOCATORIA: SELECCIÓN DE 1 OFICIAL DE 2ª E 2 PEÓNS PARA BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS FINANCIADA POLO DEPUTACIÓN PROVINCIAL

[09/06/2015] A Xunta de Goberno Local, na sesióndo 03/06/2015, aprobou as bases de selección de 1 oficial 2ª e 2 peóns para a brigada de obras e servizos municipais financiado pola Deputación da Coruña a través do programa de financiamento de cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais publicada no B.O.P. nº31, do 16.02.2015, que de seguido se expoñen para xeral coñecemento.

Tal como prevén as bases do antedito programa de financiamento das devanditas contratacións, os candidatos serán preseleccionados polo Servizo Público de Emprego a través da Oficina de Emprego de Santiago Norte.

Outes, nove de xuño de 2015.
O alcalde en funcións

Asdo. Carlos E. López Crespo

Bases da convocatoria


ANUNCIO DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL (ACTUALIZADO).

[08/06/2015] O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar, en réxime laboral temporal, a:

 • 1 monitor de piragüismo, do 1.07.2015 ao 15.09.2015.
 • 1 monitor de vela do 1.07.2015 ao 31.08.2015.
 • 12 monitores de tempo libre, do 13 ao 24.07.2015.
 • 5 socorristas, do 1.07.2015 ao 31.08.2015, máis as fins de semana da 2ª metade de xuño e da primeira metade de setembro de 2015.
 • 1 capataz, 1 peón condutor e 2 peóns da brigada de loita contra o lume forestal durante 3 meses.
 • 1 oficial de albanelería e 4 peóns da brigada de operarios, durante 5 meses.

O prazo de presentación de solicitudes conclúe o vindeiro 13 de xuño do 2015, ás 13:00 h.

Bases da convocatoria para monitores e socorristas

Bases da convocatoria para brigada de operarios

Bases da convocatoria para a brigada de loita contra o lume


EDUCACIÓN FAMILIAR: ACTIVIDADES De VERÁN 2015.

[08/06/2015] O Concello de Outes pon en marcha as actividades para o verán 2015 dentro do programa de prevención e redución do abandono escolar dirixidas a rapaces/as de educación primaria e secundaria obrigatoria; e tamén a maiores de 18 anos que desexen volver a incorporarse ó sistema educativo.

 • ESCOLA DE VERÁN. Reforzo escolar para alumnos de educación primaria e secundaria obrigatoria.
 • AULA DE ADULTOS. Alumnos matriculados en EPA ou que vaian facelopara o vindeiro curso.
 • APRENDIZAXE POR PROXECTOS. Traballarase mediante un proxecto tódalas competencias básicas: lingua, matemática, coñecemento do medio, competencia dixital, tratamento da información, competencia social e cidadá, cultural e artística, autonomía e iniciativa persoal e competencia en aprender a aprender. Así mesmo fomentaranse os hábitos de traballo eficientes: subliñado, esquemas, resumes, organización do estudo, resolución de problemas, etc. Alumnos de educación primaria e secundaria obrigatoria.

As actividades levaranse a cabo durante os meses de xullo e agosto. As persoas interesadas poderán anotarse nas dependencias do Concello no despacho da educadora familiar ata o vindeiro 30 de xuño.

Descargar a folla de inscrición nas actividades


CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ESCOLARES DE OUTES COA FINALIDADE DE PROMOCIONAR OS DEPORTES ACUÁTICOS E A INTERACCIÓN CON MOZOS DOUTRAS CONTORNAS

[05/06/2015] A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 3 de xuño de 2015, aprobou as bases da antedita convocatoria que son como segue:

 • O Concello de Outes subvenciona con trinta axudas de cadanseus 50,00 € a estadía de escolares de Outes no campamento de Surf Camp que terá lugar na Residencia xuvenil de Portonovo, os vindeiros días 19 a 26 de xullo de 2015.
 • Poden solicitar as anteditas axudas os escolares, veciños de Outes, de 13 a 18 anos.
 • As solicitudes deberán presentalas os representantes legais dos menores no rexistro de entrada do Concello de Outes no prazo que conclúe o vindeiro 25 de xuño de 2015, ás 14:00 h.
 • No caso de que o número de solicitudes admitidas supere o de axudas convocadas, estas adxudicaranse por medio dun sorteo público que terá lugar na Casa do Concello de Outes, ás 13:30 h. do 25 de xuño de 2015.
 • O pagamento do importe das axudas será aboado directamente polo Concello á empresa organizadora do campamento trala presentación e aprobación da correspondente factura.

A convocatoria publícase por anuncio na páxina web do Concello (www.outes.es) na que ademais se informará das carácterísticas da actividade cultural.

O gasto de 1.500 € finánciase por conta da aplicación orzamentaria 326 480 02.

 

 
 
Axenda local
 
Taboleiro de anuncios
 
Perfil de contratante
 
Teléfonos de interese
 
Descarga de impresos
 
Facebook: Outes, cultura e mocidade
 
Sede electrónica do Concello de Outes
 
Centro náutico
 
Contacto directo
 
Outes a un clic
 
Asociacións
 
Punto limpo
 
O tempo en Outes
 
O tempo en Outes
 
galeguizargalicia.tv
 
NO HATE
 
Premio de historia medieval
 
© CONCELLO DE OUTES | Aviso legal