Español | Contacta con nos
NOVAS DE OUTES

PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN

Axenda local

[21/10/2014] O Concello de Outes, a través do Centro de Información ás Mulleres puso en marcha tres programas de conciliación:

 • TARDES DIVERTIDAS: Destinado  a rapazas e rapaces de 3 a 12 anos. Desenvolverase durante os meses  de outubro a abril, en horario de 17:00 a 19:00 h, de luns a venres, días lectivos, no C.E.I.P. da Serra. Cofinanciado pola Deputación da Coruña e o Concello.
 • A VOLTA AO MUNDO: Talleres para nenos e nenas de 3 a 12 anos.  Durante os martes lectivos, dos meses de outubro  a decembro, en horario de 16:00 h a 18:00 h, no C.E.I.P. do Cruceiro de Roo. Cofinanciado pola Deputación da Coruña e o Concello.
 • CONCILIAMOS OS SÁBADOS: dirixido a nenas e nenos de 3 a 10 anos, os sábados 18 e 25 de outubro, 8, 15 e 22 de novembro, en horario de 10:30 a 13:30 horas, na Casa da Cultura de Outes. Programa cofinanciado pola Secretaría  Xeral da Igualdade, Fondo Social Europeo e o Concello.

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO DE TRANSPORTE E XESTIÓN DOS RESIDUOS DO PUNTO LIMPO DE OUTES

[16/10/2014] En cumprimento da resolución da Xunta de Goberno Local do 28.07.2014, este Concello convoca licitación para adxudicar por procedemento negociado o contrato de servizo de transporte e xestión dos residuos do punto limpo de Outes.

Ver anuncio completo e prego de cláusulas en Perfil de contratante.


ANUNCIO: PREZOS DAS ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS

[10/10/2014] A Xunta de Goberno Local en sesión do 7 de outubro do 2014 acordou, por delegación do Pleno, aprobar a modificación dos prezos públicos polo desenvolvemento de actividades culturais e deportivas, que foron obxecto de numerosas modificacións posteriores.

Ver anuncio completo


CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE MONITORES DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE INVERNO 2014/2015

[06/10/2014] O Concello de Outes publica a acta coas notas das entrevistas e notas finais dos aspirantes admitidos ao procedemento de selección para contratar aos monitores de programas de actividades de inverno 2014/2015.

Ver acta


CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE MONITORES DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE INVERNO 2014/2015

[06/10/2014] O Concello de Outes publica a acta de méritos dos aspirantes admitidos ao procedemento de selección para contratar aos monitores de programas de actividades de inverno 2014/2015.

Ver acta


CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE MONITORES DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE INVERNO 2014/2015

[01/10/2014] O Concello de Outes publica a lista provisional de persoas admitidas e excluídas na convocatoria para contratar aos monitores de programas de actividades de inverno 2014/2015.

Ver lista


ANUNCIO

[01/10/2014] O Concello de Outes anuncia que o vindeiro día 6 de outubro de 2014, ás 10:00 h terá lugar na Casa do Concello o acto público de apertura dos sobre nº 3 “Oferta económica e de melloras” dos licitadores que participan no procedemento de adxudicación da xestión das instalacións da piscina.

Outes, 1 de novembro de 2014.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo


VII RUTA BTT "CONCELLO DE OUTES"

Cartel VII BTT

[30/09/2014] O Departamento de Deportes do Concello de Outes, xunto co club ciclista “Revoltas” e o Outes F.C., organizan a VII RUTA BTT "CONCELLO DE OUTES", que se celebrará o vindeiro domingo 19 de outubro.

O custe da inscrición é de 5 € e o prazo para anotarse remata o 16 de outubro ás 18:00 h.

Máis información e regulamento da ruta

Folla de declaración de responsabilidade


ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA CONTRATAR OS MONITORES DA TEMPADA DE INVERNO

[25/09/2014] O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar, en réxime laboral temporal, os seguintes monitores de actividades da tempada de inverno 2014/2015:

a) A tempo parcial coa dedicación, retribución mensual e polo prazo que se indican:

 • de gaita, 5 horas/semana, 523,20 €/mes, durante un ano.
 • de pintura, 5 horas/semana, 355,64 €/mes, durante nove meses.
 • de baile de salón, terapéutico e canto tradicional 15 horas/semana, 800,00 €/mes, duranteoito meses.
 • de baile galego, 5 horas/semana, 355,64 €/mes, durante doce meses.
 • deportivo de piragüismo, 10 horas/semana, 355,64 €/mes, durante nove meses.
 • de corte e confección, 15 horas/semana, 671,00 €/mes, durante sete meses.

b) A xornada completa, coa dedicación, retribución e polo prazo que se indica:

 • de manualidades, 40 horas/semana, 916,59 €/mes, durante oito meses.

O prazo de presentación de solicitudes conclúe o vindeiro 1 de outubro do2014, ás 14:00 h.

As bases da convocatoria están a disposición do público nas oficinas municipais e picando aquí.

Outes, 25 de setembro de 2014.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo


ACTIVIDADES DE OCIO E TEMPO LIBRE 2014/2015

Axenda local

[22/09/2014] O Concello de Outes, a través das concellarías de Asuntos Sociais; Muller; Igualdade e Educación; Familia; Xuventude e Cultura e Deportes e coa colaboración dos clubs deportivos do Concello: Outes F.C., Club ciclista “Revoltas”, Club de piragüismo “Taxamar” e Club de atletismo “Outes”, e dentro do programa de actividades de ocio e tempo libre, oferta unha serie de actividades que coidamos poden ser de interese.

Descargar folleto de actividades.


XIMNASIA GLOBAL

Cartel Ximnasia global

[19/09/2014] Taller de ximnasia corporal: suave e global. Método corpo e consciencia. Toma de consciencia, relaxación dinámica, estiramento de cadeas musculares, enerxética segundo os principios da medicina china. Técnicas de automasaxe, estiramentos, Do-in (emprego da dixitopuntura).

Todo o obradoiro está encamiñado a aportar ás persoas asistentes instrumentos que melloren a súa calidade de vida, previndo e axudando a tratar doenzas propias da vida moderna (dor de espalda, cefaleas, stress, cansanzo).

Dirixido a persoas maiores de 20 anos. Sesión semanal de hora e media, impartida pola especialista Flor Dios Villamea.

As persoas interesadas deben apuntarse na Casa da Cultura.
Picar na imaxe para agrandar

OUTONO TEATRAL

Cartel Outono teatral

[19/09/2014] O sábado 20 de setembro dará comezo o ciclo “Outono teatral”. Este ano teremos un total de 23 representacións, nas que terán cabida tanto obras para público infantil como para adultos.

As representacións serán no auditorio da Casa de Cultura e a entrada é de balde.
Picar na imaxe para agrandar

PROGRAMA DE PREVENCIÓN E REDUCIÓN DO ABANDONO ESCOLAR. ACTIVIDADES 2014/2015

Axenda local

[16/09/2014] O Concello de Outes amplía o prazo para anotarse no programa de prevención e redución do abandono escolar para o curso 2014/2015.

As persoas interesadas poderán anotarse ata o 30 de setembro no despacho da educadora familiar do Concello en horario de 9.00h a 14.00h.

A folla de inscrición pode descargarse dende Descarga de impresos.


ANUNCIO DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONTRATO DE XESTIÓN DAS INSTALACIÓNS DA PISCINA MUNICIPAL

[12/09/2014] En cumprimento do artigo 21 do Rd 817/2009, do 8 de maio, e o apartado 12 do prego de cláusulas administrativas particulares, o Concello de Outes anuncia que a mesa de contratación do contrato de xestión das instalacións da piscina municipal estará constituída do seguinte xeito:

 • Presidente: D. Carlos E. López Crespo, alcalde do Concello.
 • Vogais: D. Manuel García Fiuza, concelleiro delegado de cultura e deportes; Da. Silvia Aramburo Vázquez, interventora municipal, D. Alejandro Pombo Ramos e Da. Lorena Lorenzo Figueiras como técnicos deportivos; e D. Xoaquín E. Monteagudo Romero, secretario da Corporación que actuará tamén como secretario da mesa.

Outes, 11 de setembro de 2014.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo


PROGRAMA DE PREVENCIÓN E REDUCIÓN DO ABANDONO ESCOLAR. ACTIVIDADES 2014/2015

Axenda local

[03/09/2014] O Concello de Outes pon en marcha o programa de prevención e redución do abandono escolar para o curso 2014/2015.

 • TALLER DE COMPETENCIAS BÁSICAS. Mediante actividades lúdicas (contos, teatro, prensa…) traballarase todo o referido ao uso da linguaxe tanto en galego como en castelán.
 • TALLER DE TÉCNICAS DE TRABALLO INTELECTUAL. Traballaranse as técnicas de estudo fomentando os hábitos de traballo eficientes.
 • OBRADOIRO DE MATEMÁTICAS RECREATIVAS. Mediante actividades lúdicas, xogos e as novas tecnoloxías vanse traballar habilidades básicas de cálculo e resolución de problemas.
 • AULAS DE REFORZO EDUCATIVO. Dirixida a rapaces/as escolarizados nas etapas do ensino obrigatorio que, polas súas características individuais, familiares ou sociais, precisen dun reforzo extraescolar. Deberán ser remitidos dende os centros escolares.
 • AULA DE ADULTOS. Nela impartiranse clases tanto a persoas interesadas en preparar as probas de avaliación nas competencias clave para logo acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, como clases preparatorias para o acceso á ESA (Educación Secundaria para Adultos), que permiten a aqueles que non teñan superado o antigo 8º de EXB (equivalente a 2º da ESO ou Módulo 2) poidan presentarse ás probas de avaliación inicial con máis probabilidades de superar os niveis dos Módulos 1 e 2.
 • AULA VIRTUAL. Trátase dun espazo de formación e información onde se plantexan actividades, consultas, dúbidas e comentarios sobre distintas áreas e materias educativas. Pódese acceder libremente as 24 horas no enlace talleresdecarmela.blogspot.com.

As persoas interesadas poderán anotarse dende o 1 ao 15 de setembro no despacho da educadora familiar do Concello en horario de 9.00h a 14.00h. As actividades realizaranse fóra do horario escolar.

A folla de inscrición pode descargarse dende Descarga de impresos.


ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AO PÚBLICO

[03/09/2014] O Concello de Outes expón ao público a solicitude de Da. Dominga L. Barreiro Nimo para rehabilitar unha vivenda unifamiliar e un cuberto adxacente situados nun terreo de 1.181 m² de superficie na paraxe Camposa, en solo rústico de especial protección agropecuaria nos arredores do Cruceiro de Roo, parroquia de Roo, con suxeición ao proxecto básico da arquitecta Sra. Sabín Otero de abril/2014.

A rehabilitación, ao abeiro do artigo 40 da LOUG, mantén a superficie construída e volume orixinal da vivenda (de planta terrea e sobrado de cadanseus 77,51 m²); e o cuberto, de planta baixa, de 105,05 m² pasa a 92,73 m².

As persoas interesadas poden consultar o expediente na Casa do Concello, rúa da Vila nº 1 da Serra de Outes, de luns a venres e de 8:00 a 14:00 h, durante o prazo de vinte días soltos contados desde que se publique este anuncio nos xornais "La Voz de Galicia" e “El Correo Gallego”, prazo no que poderán presentar as suxestións e reclamacións que xulguen oportunas.

Outes, 2 de setembro de 2014.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo


ANUNCIO DE XESTIÓN DAS INSTALACIÓNS DA PISCINA CUBERTA MUNICIPAL

[01/08/2014] O Concello de Outes convoca licitación pública para adxudicar o contrato administrativo de xestión das instalacións da piscina cuberta municipal.

Ver anuncio completo no Perfil de contratante


ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS

[11/07/2014] O Concello de Outes anuncia a exposición ao público do Regulamento municipal do servizo de saneamento e depuración de augas, que o Pleno da Corporación aprobou inicialmente na sesión do 26 de xuño de 2014.

En cumprimento do artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, as persoas e as entidades interesadas dispoñen dun prazo de trinta días soltos para presentar as suxestións e reclamacións que xulguen oportunas. De non habelas, entenderase aprobado definitivamente.

Outes, 11 de xullo de 2014.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo

Regulamento municipal de saneamento e depuración de augas residuais


PREMIO DE HISTORIA MEDIEVAL DE GALICIA E PORTUGAL 2014

[07/07/2014] A Editorial Toxosoutos e a Fundación Comarcal Noia convocan dende o ano 2001 o Premio de Historia Medieval de Galicia ao que, no ano 2008 sumouse a participación da Fundación Comarcal Muros e a inclusión de traballos de historia non só atinxidos a Galicia, senón tamén a  Portugal. A inclusión desta nova fundación permitiu incrementar a dotación económica do premio, concedendo ao autor da obra gañadora do primeiro premio 4000 €, e ao autor da obra situada en segundo lugar, coa consideración de finalista, de 1200 €. Desaparecida dita institución, na actualidade existe un convenio de colaboración con cada un dos concellos: Noia, Outes, Porto do Son, Lousame, Carnota e Muros.

Este ano o fallo e a entrega do premio será no Concello de Outes.

Máis información: www.toxosoutos.com

Bases do premio

 

 

 
 
Axenda local
 
Taboleiro de anuncios
 
Perfil de contratante
 
Teléfonos de interese
 
Descarga de impresos
 
Facebook: Outes, cultura e mocidade
 
Sede electrónica do Concello de Outes
 
Centro náutico
 
Contacto directo
 
Outes a un clic
 
Asociacións
 
Punto limpo
 
O tempo en Outes
 
O tempo en Outes
 
galeguizargalicia.tv
 
NO HATE
 
Premio de historia medieval
 
© CONCELLO DE OUTES | Aviso legal