Español | Contacta con nos
NOVAS DE OUTES

ANUNCIO DE XESTIÓN DAS INSTALACIÓNS DA PISCINA CUBERTA MUNICIPAL

[01/08/2014] O Concello de Outes convoca licitación pública para adxudicar o contrato administrativo de xestión das instalacións da piscina cuberta municipal.

Ver anuncio completo no Perfil de contratante


AMAÑECER MUSICAL 2014

Cartel do festival

[28/07/2014] A noite do 2 de agosto celebrarase na praia de Broña unha nova edición do “Amañecer Musical”.

Este ano tocarán os grupos “Mosaico”, “The Wayfarers” e “Monoulius DOP”.

EU QUERO SER...

Cartel da actividade

[23/07/2014] O Concello de Outes, a través do Centro de Información ás Mulleres, quere convidar aos nenos/as a participar na actividade "EU QUERO SER CIENTÍFICO/A, BOMBEIRO/A...", actividade subvencionada pola Deputación da Coruña e o Concello.

  • Datas: 4, 5, 6, 7 e 8 de agosto
  • Horario: De 10:30 a 13:30 horas
  • Lugar: Baixo do Centro Social

Máis información e inscrición dende o 23 de xullo ao 1 de agosto, no Centro de Información ás Mulleres de Outes, Praza do Bosque, teléfono 981850949


APERTURA DO PRAZO DE INSCRICIÓN DE ASPIRANTES NAS LISTAXES DO SERGAS NAS CATEGORÍAS DE LAVANDEIRO/A E PASADOR/A DE FERRO

[23/07/2014] O Concello de Outes, a través do Servizo de Orientación Laboral, informa da apertura do prazo de inscrición de aspirantes nas listaxes do sergas nas categorías de lavandeiro/a e pasador/a de ferro.

As persoas interesadas que desexen solicitar a inscrición nestas listas deberán cubrir unha solicitude, en modelo normalizado, que estará dispoñible na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) no apartado de FIDES/expedient-e/sección de Procesos.

O prazo de inscrición iníciase o 18 de xullo e remata o 30 de agosto de 2014.

Logo de formalizada electronicamente a solicitude de inscrición, a persoa aspirante deberá confirmala, asinala e presentala, xunto coa documentación requirida, nun rexistro administrativo. A inscrición en cada unha das listaxes supón o aboamento de 16,98 € en concepto de taxas (terán unha bonificación do 50 % as persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, seis meses antes da data de publicación daresolución (17/07/2014), e non estivesen percibindo prestación ou subsidio por desemprego)

As persoas aspirantes deberán posuír, polo menos unha destas titulacións:

  • Certificado de Escolaridade
  • Graduado/a en ESO ou equivalente
  • Programa de cualificación profesional inicial

Para máis información ou ante calquera dúbida pode consultar a resolución publicada no DOG ou ben contactar co Servizo de Orientación Laboral no teléfono 981851094 ou dirixirse á oficina situada na Rúa Capela nº 13 - 1º andar.


ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS

[11/07/2014] O Concello de Outes anuncia a exposición ao público do Regulamento municipal do servizo de saneamento e depuración de augas, que o Pleno da Corporación aprobou inicialmente na sesión do 26 de xuño de 2014.

En cumprimento do artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, as persoas e as entidades interesadas dispoñen dun prazo de trinta días soltos para presentar as suxestións e reclamacións que xulguen oportunas. De non habelas, entenderase aprobado definitivamente.

Outes, 11 de xullo de 2014.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo

Regulamento municipal de saneamento e depuración de augas residuais


PREMIO DE HISTORIA MEDIEVAL DE GALICIA E PORTUGAL 2014

[07/07/2014] A Editorial Toxosoutos e a Fundación Comarcal Noia convocan dende o ano 2001 o Premio de Historia Medieval de Galicia ao que, no ano 2008 sumouse a participación da Fundación Comarcal Muros e a inclusión de traballos de historia non só atinxidos a Galicia, senón tamén a  Portugal. A inclusión desta nova fundación permitiu incrementar a dotación económica do premio, concedendo ao autor da obra gañadora do primeiro premio 4000 €, e ao autor da obra situada en segundo lugar, coa consideración de finalista, de 1200 €. Desaparecida dita institución, na actualidade existe un convenio de colaboración con cada un dos concellos: Noia, Outes, Porto do Son, Lousame, Carnota e Muros.

Este ano o fallo e a entrega do premio será no Concello de Outes.

Máis información: www.toxosoutos.com

Bases do premio

 


ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN: VERÁN 2014

[26/06/2014] O Concello de Outes oferta unha actividade de animación cultural durante o mes de agosto para nenos/as de 3 a 12 anos.

Más información


ACTIVIDADES DE VERÁN 2014

[17/06/2014] O Concello de Outes oferta unha serie de actividades culturais, deportivas e do centro social para os meses de verán.

Ver folleto


MODIFICACIÓN DOS PREZOS DAS ACTIVIDADES DA ESCOLA DE VELA

[17/06/2014] O Concello de Outes publica a modificación dos prezos públicos polo desenvolvemento de actividades na escola de vela.

Ver anuncio


SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS DE INTERESE PÚBLICO 2014

[06/05/2014] O Concello de Outes anuncia a convocatoria de subvencións municipais dirixidas á promoción do asociacionismo, das tradicións e os valores culturais, así como ao apoio e promoción do deporte no municipio de Outes.

Bases da convocatoria

 

 
 
Axenda local
 
Taboleiro de anuncios
 
Perfil de contratante
 
Teléfonos de interese
 
Descarga de impresos
 
 
Sede electrónica do Concello de Outes
 
Centro náutico
 
Contacto directo
 
Outes a un clic
 
Asociacións
 
Punto limpo
 
O tempo en Outes
 
O tempo en Outes
 
galeguizargalicia.tv
 
NO HATE
 
Premio de historia medieval
 
© CONCELLO DE OUTES | Aviso legal